Zajęcia


Trening aseratywności
- psychologiczny warsztat rozwijania umiejętności społecznych

Jak wyrazić to, co czuję? Jak oswoić swoje lęki, (nieśmiałość) w kontaktach społecznych? Jak rozumieć lepiej siebie i innych? Jak komunikować się w „bezprzemocowy” sposób?

Na te i inne pytania próbują odpowiedzieć uczestnicy Treningu asertywności - psychologicznego warsztatu rozwijania umiejętności społecznych.

W szybko zmieniającym się świecie ważne jest zdobycie wiedzy z różnych dziedzin: matematyki, biologii, historii. Często jednak coraz większe znaczenie na powodzenie w życiu, a co najważniejsze na poczucie szczęścia osobistego, ma poziom kompetencji i umiejętności społecznych. Ich też można się nauczyć!

Warsztat w aktywny, przystępny sposób wyposaża dzieci i młodzież w umiejętność prezentowania własnych opinii, wyrażania emocji, empatii, radzenia sobie ze stresem, rozwiązywania konfliktów itd.

Praca odbywa się z wykorzystaniem nowoczesnych technik interaktywnych (psychodramy). Program opiera się na założeniach Porozumienia Bez Przemocy psychologa M. Rosenberga - światowej sławy ambasadora pokoju na świecie.

 

Dział Sztuki Pałacu Młodzieży w Bydgoszczy                                                                                                                              aktualizacja: 2-12-2013