Zajęcia


Dysleksja, ADHD - zajęcia terapeutyczne

Konkurs "17 gram miłości"

Zajęcia psychoruchowe z elementami terapii pedagogicznej zaadresowane są do dzieci i młodzieży z dysleksją rozwojową, (trudności z nauką czytania, poprawnym i czytelnym pisaniem, kłopoty z matematyką) brakiem koncentracji uwagi oraz nadpobudliwościom psychoruchową. Mają charakter terapii rodzinnej z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb, możliwości dziecka. W zajęciach aktywny udział biorą rodzice/opiekunowie dzieci, którzy uczą się metod pracy, wspierania i motywowania swoich pociech w dążeniu do osiągania celów.

Cele zajęć:

Na zajęciach pracuje się wybranymi technikami i metodami, np.: Gimnastyka Mózgu, metody poprawiające sprawność językową i słuch fonologiczny, terapia pedagogiczna. Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborn. Elementy pedagogiki zabawy i pedagogiki twórczości. Zajęcia odbywają się w sali nr 82, w trzech grupach wiekowych:
- I gr. klasy 1-3, godz. 16.00-17.10
- II gr. klasy 4-6, godz. 17.15-18.25
- III gr. klasy gimnazjalne, średnie godz. 18.30-19.35

Prowadząca zajęcia mgr A. Baczyńska-Serocka

  • Zdjęcie: 3.jpg
  • Zdjęcie: 4.jpg
  • Zdjęcie: 7.jpg
  • Zdjęcie: 1.jpg
  • Zdjęcie: 5.jpg
  • Zdjęcie: 6.jpg
  • Zdjęcie: 8.jpg
  • Zdjęcie: 2.jpg

„17 gram miłości” - 10.04.2014

W dniu 10.04.2014 o godzinie 16.00 w sali 115 odbyło się uroczyste rozstrzygnięcie Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego „17 gram miłości” pod hasłem „Ziemia...” . Adresatami konkursu były dzieci i młodzież z dysleksją rozwojową. To jedyny tego typu konkurs w Polsce, stworzony specjalnie dla dzieci z trudnościami w pisaniu i czytaniu, umożliwiający im odniesienie sukcesu. Dużym sukcesem dla każdego z uczestników było samo napisanie pracy i wysłanie jej na nasz konkurs. Za co serdecznie dziękujemy.
W dniu 25.03.2014 obradowało jury w składzie: Mirosław Twaróg - polonista, dziennikarz, założyciel czasopisma dla młodzieży „POD WIATR”. Krystyna Bujak - polonista, autorka wielu Bydgoskich Grantów Oświatowych, pracownik Pałacu Młodzieży. Krzysztofa Jagła - poetka, pedagog, twórczyni wielu programów profilaktycznych dla młodzieży, pracownik Pałacu Młodzieży
WYNIKI KONKURSU:
Kategoria I szkoła podstawowa:
1.Weronika Zielińska „Łzy Matki Ziemi” Szkoła Podstawowa w Kotomierzu, nauczyciel prowadzący Aneta Piaskowska
2.Aleksandra Puzio, „17 gram miłości - felieton”, Szkoła Podstawowa w Kotomierzu, nauczyciel prowadzący Aneta Piaskowska
3. Bartłomiej Karetko, Zespół Szkół w Jeżewie
II Kategoria gimnazjum, szkoła średnia
1.Ignacy Grześkowiak, Gimnazjum Towarzystwa Salezjańskiego w Bydgoszcz
2. Paulina Falińska „Rok 20614”, Gimnazjum nr 2 w Bydgoszczy, nauczyciel prowadzący Joanna Harendarska.
2.Kamil Faliński „Cześć Dominiku”, Gimnazjum nr 2 w Bydgoszczy, nauczyciel prowadzący Joanna Harendarska.
wyróżnienie. Kacper Łukasiewicz tytuł: „17 GRAM MIŁOŚCI „ Ziemia...”, Gimnazjum im. Jana Pawła II w Ryńsku, nauczyciel prowadzący Izabela Gappa

Dział Sztuki Pałacu Młodzieży w Bydgoszczy                                                                                                                              aktualizacja: 18-04-2014