DZIAŁ sztuki

Dział Sztuki prowadzi szeroko rozumianą edukację plastyczną, fotograficzną, filmową oraz teatralną. Z naszej oferty zajęć korzystają zarówno dzieci jak i młodzież, uczestnicy uzdolnieni o wykształconych potrzebach artykulacji samego siebie, jak również ci o nie rozbudzonych potrzebach kulturalnych. Organizujemy również zajęcia ogólnorozwojowe dla dzieci w wieku przedszkolnym, wczesnoszkolnym, z deficytami rozwojowymi, posiadającymi trudności w nauce, osób biernych, a także zagrożonych patologią życia społecznego. Potwierdzamy teorię, że sztuka może służyć porozumieniu ludzi bez względu na ich pochodzenie, wykształcenie, posiadane umiejętności. Staramy się prowadzić zajęcia tak, aby ujawnić indywidualność każdego uczestnika zajęć, rozwinąć w nim umiejętność autokreacji, zachęcić do twórczych realizacji własnych koncepcji artystycznych. Koncentrujemy się na ujawnianiu i doskonaleniu uzdolnień dzieci i młodzieży, stwarzamy szansę do spotkania z różnymi kierunkami, stylami artystycznymi, rozwijamy wyobraźnię, która jest istotnym czynnikiem innowacji w różnych dziedzinach życia. Dążymy do budowania osobowości twórczych, otwartych na wrażliwe postrzeganie i odbiór otaczającej rzeczywistości, Prowokujemy do ekspresji pozwalającej rozładować niepokoje wewnętrzne i jednocześnie komunikować innym ludziom własne myśli i przeżycia. Uczestniczymy w ciekawych zdarzeniach artystycznych miasta, kraju, aby zapewnić uczestnikom naszych zajęć możliwość do porównań, analiz, dostarczać doznań intelektualnych, estetycznych, doskonalić umiejętność wartościowania. Organizujemy prezentacje artystyczne, plenery, warsztaty, konkursy poprzez które ukazujemy naszym podopiecznym nie tylko miejsce na drodze ich twórczego rozwoju, ale także dajemy szansę samorządnego działania na rzecz innych. Od wielu lat w działaniach edukacyjno – wychowawczych wspierają nas młodzieżowi wolontariusze – studenci bydgoskich uczelni, a także absolwenci naszych zajęć.

aktualizacja 27.04.2018   ©  Pałac Młodzieży