Zajęcia


Warsztaty twórcze – trening wrażliwości

Warsztaty twórcze – trening wrażliwości, to forma zajęć wykorzystująca założenia arteterapii, zaadresowana do dzieci w wieku szkolnym.
Jej celem jest harmonijny rozwój osobowości uczestników zajęć poprzez wielokierunkową aktywność artystyczną, jak również pobudzanie wrodzonych predyspozycji twórczych, przygotowanie do autoekspresji i samorealizacji.
Warsztaty twórcze to doskonały sposób na "otwarcie", budowanie poczucia własnej wartości oraz pozytywnych relacji z otaczającym światem. W pracy dydaktycznej z dzieckiem wykorzystywane są różnorodne rodzaje jego aktywności jak np. muzyczna, plastyczna, manualna, ruchowo – muzyczna, ruchowo – mimiczna. Stosowane są również techniki zabawowe, teatralne, parateatralne, relaksacyjne oraz tzw. wizualizacja.
Głównymi celami tak prowadzonych zajęć są: rozwijanie osobowości twórczej, aktywnej i poszukującej, wprowadzanie dzieci w świat opierający się na systemie wartości, doskonalenie możliwości percepcyjnych – synestezja zmysłów, ujawnianie i odreagowanie negatywnych emocji, wyzwolenie potrzeby ekspresji, obniżenie poziomu lęku, przełamywanie barier.
Efektem tak prowadzonych zajęć, jest wiele realizacji artystycznych, wśród których wymienić należy m. in.: instalacje „Czerwony ocean”, „Mechaniczny ogród”, happeningi „Takie coś” – prezentowany na Wyspie Młyńskiej, „Magiczny liść”, „Mniej – Więcej” - zrealizowany na Starym Rynku, działania parateatralne „Program WT 78”, „Pinokio nie kłamie” oraz przedstawienia teatralne „Stonoga”, „Opowieści z szafy”.
Wszystkie przygotowane w ramach warsztatów spektakle teatralne, mają swoją premierę w Pałacu Młodzieży, a następnie biorą one udział w wielu konkursach i przeglądach teatralnych. Warsztaty Twórcze zajmowały w tych festiwalach czołowe miejsca i otrzymały wiele nagród i wyróżnień, zarówno za kreacje zespołową jak i za indywidualne kreacje aktorskie.

 Prowadzenie: Janina Lasota

  • Zdjęcie: WT 2.jpg
  • Zdjęcie: WT 3.jpg
  • Zdjęcie: WT 1.jpg
  • Zdjęcie: WT 5.jpg
  • Zdjęcie: WT 6.jpg
  • Zdjęcie: WT 10.jpg
  • Zdjęcie: WT 9.jpg
  • Zdjęcie: WT 8.jpg
  • Zdjęcie: WT 4.jpg
  • Zdjęcie: WT 7.jpg

 

Dział Sztuki Pałacu Młodzieży w Bydgoszczy                                                                                                                              aktualizacja: 8-09-2014